วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2024 | 5 : 48 pm
วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2024 | 5:48 pm

ดีพร้อม ผนึก โลตัส โชว์ศักยภาพ Thailand Textiles Tag เร่งการบริโภคแฟชั่นแบรนด์ไทยแข่งขันในตลาดโลก

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIPROM) จับมือโลตัส สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคใช้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม แฟชั่นไลฟ์สไตล์แบรนด์ไทยที่ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ร่วมฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสิ่งทอที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) ทั้งระบบให้ขับเคลื่อนและแข่งขัน

นางดวงดาว ขาวเจริญ รองอธิบดี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIPROM หรือ ดีพร้อม) กระทรวงอุตสาหกรรม เน้นสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม แฟชั่นไลฟ์สไตล์ ที่ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและผลิตโดยคนไทย นำไปสู่การฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสิ่งทอที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) ทั้งระบบให้ขับเคลื่อนและแข่งขันได้

โดยร่วมมือกับโลตัส สาขาสุขุมวิท 50 จัดพื้นที่แสดงผลิตภัณฑ์ตัวอย่างที่ได้ตราสัญลักษณ์ คุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย (Thailand Textiles Tag) พร้อมร่วมสนุกกิจกรรมกดไลค์กดแชร์ รับของรางวัลต่าง ๆ รวมทั้งจัดแสดงผลิตภัณฑ์เส้นด้ายรีไซเคิลจากขวดพลาสติก เพื่อสร้างองค์ความรู้ตามแนวคิด (BCG Model ) โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2567 ณ โลตัส สาขาสุขุมวิท 50

กิจกรรมรณรงค์สร้างการรับรู้ฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย (Thailand Textiles Tag) แก่ผู้บริโภค พร้อมด้วย คุณอังสนา โสมาภา ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ คุณสิงห์ จงประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
โดยมีคุณธนเดช ตระกูลยิ่งยง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายรัฐสัมพันธ์ คุณสุชาดา จารุจินดา รองผู้อำนวยการฝ่ายกลุ่มสินค้าเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย และผู้บริหารคุณ ฐิติพงศ์ พินิจกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายออกแบบและจัดเรียงสินค้า แผนกเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ให้การต้อนรับ

นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการ ที่ผ่านฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย (Thailand Textiles Tag) 2565/66 นำสินค้าร่วมจัดแสดงอย่างคึกคัก ประกอบไปด้วย บริษัท ดับเบิ้ลสตาร์ อินดัสตรี้ จํากัด ( Brand Momento ) บริษัท ธัญญวัรรณ์ เทรดดิง จํากัด ( MeStyle Ladies wear ) บริษัท สยามยูนิแค์ร์ จํากัด ( MeStyle Ladies wear ) บริษัท โนเวล การ์เม้นท์ จํากัด ( MeStyle Kid’s wear )

สำหรับฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย (Thailand Textiles Tag) เป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ผลิตในประเทศไทยและได้รับการพัฒนาคุณภาพ โดยผ่านการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล โดยหลักเกณฑ์การให้การรับรองเครื่องหมาย Thailand Textiles Tag นั้น มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับคุณภาพของเนื้อผ้า ความคงทนของสี และความปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง รวมถึงวัตถุดิบที่ใช้และกระบวนการผลิตที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และพิจารณาจากแหล่งกำเนิดของสินค้าโดยยึดตามหลักสากลได้แก่ เส้นด้ายที่ผลิตในประเทศไทย (Yarn Forward) หมายถึง กรณี ผู้ประกอบการซื้อเส้นใยแล้วนำมาผ่านกระบวนการปั่นเป็นเส้นด้ายในประเทศไทย

ส่วนผ้าผืนที่ผลิตในประเทศไทย (Fabric Forward) หมายถึง กรณี ผู้ประกอบการซื้อเส้นด้ายแล้วนำมาผ่านกระบวนการทอ หรือ ถัก เป็นผ้าผืนในประเทศไทย รวมถึงผ่านกระบวนการฟอก ย้อม พิมพ์ และตกแต่งสำเร็จในประเทศไทย

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
โทร 0 2367 8279, 0 2367 8260 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โทร 0 2713 5492-9 ต่อ 542,546
หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook : ฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย และwww.thailandtextilestag.com