วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2024 | 3 : 59 pm
วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2024 | 3:59 pm

“ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรียา งามลม” รับรางวัลผู้บริหารแห่งปี..CEO THAILAND AWARDS 2024“ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรียา งามลม” รับรางวัลผู้บริหารแห่งปี.. CEO THAILAND AWARDS 2024

จากการทุ่มเททำงานด้วยความซื่อสัตย์ และช่วยเหลือสังคมตลอดมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ “ดร.ภัทรียา งามลม” กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีวาย เซอร์วิส จำกัด จึงได้รับเกียรติ ให้เข้ารับรางวัล ผู้บริหารแห่งปี CEO THAILAND AWARDS 2024

“ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรียา งามลม”นับว่าเป็นนักธุรกิจหญิงรุ่นใหม่ไฟแรง ที่มากด้วยความสามารถประสบความสำเร็จเพียงไม่กี่ปี ความมุ่งมั่นตั้งใจดำเนินธุรกิจจากประสบการณ์ทำงานในด้านการบริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและล้างทำความสะอาดด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ในกลุ่มปิโตรเคมี และการกลั่น

จากประสบการณ์ในการทำงานที่เชี่ยวชาญสั่งสมมากกว่า 15 ปีของผู้ก่อตั้งบริษัทและทีมงาน จึงทำให้มีผลงานในการประกอบธุรกิจและการดำเนินงานรับเหมาล้างทำความสะอาดและร่วมแก้ปัญหาให้กับลูกค้าในหลายด้าน ซึ่งในปี 2023 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรียา งามลม กรรมการผู้จัดการ จึงได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ รางวัล สังขเณศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2566 และได้รับพิจารณาคัดเลือกประกาศเกียรติคุณ ในรางวัลคนดีแห่งปี และรางวัลคุณภาพแห่งปี ประจำปี 2566 อีกด้วย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรียา กล่าวว่าบริษัทของตนเห็นความสำคัญของการเพิ่มทักษะ ในการปฏิบัติงานของพนักงานอยู่เสมอเพื่อให้ก้าวทันและปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยทุกการพัฒนานำมาซึ่งความรู้ที่ไม่มีสิ้นสุด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรียา กล่าวว่า กล่าวต่ออีกว่า บริษัท พีทีวายเซอร์วิส จำกัด ยังได้รับการรับรองด้วยระบบ ISO 9001, ISO 14001,และISO 45001 จากสถาบัน BSI มีการฝึกอบรมจากสถาบันต่างๆ Certificate ตามหลักสากลเพื่อตอกย้ำความมั่นใจให้กับกลุ่มลูกค้าในด้านการบริการของเรานั้นไม่ว่าจะเป็นงาน Hight Pressure Water Jet Cleaning ,Heat Exchanger,Boiler,Chemical Cleaninng/Flushing ,Drum,Vessel,Columm ,Storage Tank,(Confined ),Pipe Line Cleaning,Pull Tube Bundle Exchanger by Bundle Extractor, Chemical ,cleaning and Oil Flushing,Hydraulic Bolt Tension and Bolt Torque,Vacuum Unit,Civil Work,Structure,Welding,Fabrication,Manpower Supply & Equipment และ Tools

บริษัทประกอบธุรกิจประเภท การให้บริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและล้างทำความสะอาดด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ในกลุ่มปิโตรเคมี และการกลั่น ดำเนินธุรกิจเมื่อวัน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ 33/327 หมู่ 4 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 เลขที่จดทะเบียน 0215559008131

จากการบริหารงานบริษัท ด้วยความมุ่งมั่นและเอาใจใส่ต่อคุณภาพการบริการอยู่เสมอ ทำให้ลูกค้าของบริษัท พีทีวายเซอร์วิส จำกัด ให้การยอมรับเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังได้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้พื้นที่การทำงานนั้นเกิดความปลอดภัยเช่นการทำ Safety Talkก่อนเริ่มงาน และก่อนเลิกงานร่วมทำกิจกรรม 5 ส.อยู่เสมอมา

ในส่วนของกิจกรรมที่ทำเพื่อสังคมนั้น ทางบริษัทพีทีวายเซอร์วิส จำกัด ได้มีการทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม ด้วยการทำความสะอาดห้องน้ำวัด แจกของเล่น ขนมในวันเด็ก ร่วมบริจาคน้ำดื่ม ข้าวสารอาหารแห้ง และอื่นๆอีกมากมาย เรียกได้ว่าทั้งประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจและยังมีจิตใจงดงามทำเพื่อสังคม สามารถเป็นตัวอย่างความสำเร็จชนิดสมบูรณ์แบบ ได้เป็นอย่าง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ “ดร.ภัทรียา งามลม” กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีวาย เซอร์วิส จำกัด จึงเป็นผู้ที่เหมาะสมแล้วกับรางวัลอันทรงเกียรติล่าสุด คือ ผู้บริหารแห่งปี CEO THAILAND AWARDS 2024 ซึ่งทุกรางวัลที่ท่านได้รับ ทั้งรางวัลที่ผ่านมา และรางวัลที่จะได้ในวันข้างหน้า ถือเป็นกำลังใจที่มุ่งมั่นทำงานด้วยความดีเสมอมา

อีกมุมหนึ่งในส่วนของกิจกรรมเพื่อสังคม
เราคิดเสมอว่า”อยู่ ดี มี สุข” PTY SERVICE รวมพลัง ร่วมใจสร้างสุขที่ยั่งยืน”สุขทางกาย สุขทางใจ สังคมอยู่รวมกันอย่างเป็นสุข”
บริษัทได้มีการทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม ด้วยการทำความสะอาดห้องน้ำวัด แจกของเล่น ขนมในวันเด็ก ร่วมบริจาคน้ำดื่ม ข้าวสารอาหารแห้ง และอื่นๆอีกมากมาย

ทะลายทุกข้อจำกัด ก้าวข้ามทุกอุปสรรค เราเชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปได้ พร้อมก้าวข้ามทุกข้อจำกัดที่เข้ามาท้าทาย เพราะเรากล้าคิด กล้าเสี่ยง กล้าทำในสิ่งที่แตกต่าง นี่แหละ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรียา งามลม บริษัท พีทีวาย ล้างทำความสะอาดเครื่องจักร

โดยยึดหลักนโยบายบริษัท
“คุณภาพต้องเป็นหนึ่ง”
คำนึงถึงลูกค้า
ส่งมอบงานตรงเวลา
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
“ถือเป็นความสำเร็จของเรา”“ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรียา งามลม” รับรางวัลผู้บริหารแห่งปี.. CEO THAILAND AWARDS 2024 จากการทุ่มเททำงานด้วยความซื่อสัตย์ และช่วยเหลือสังคมตลอดมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ “ดร.ภัทรียา งามลม” กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีวาย เซอร์วิส จำกัด จึงได้รับเกียรติ ให้เข้ารับรางวัล ผู้บริหารแห่งปี CEO THAILAND AWARDS 2024 “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรียา งามลม”นับว่าเป็นนักธุรกิจหญิงรุ่นใหม่ไฟแรง ที่มากด้วยความสามารถประสบความสำเร็จเพียงไม่กี่ปี ความมุ่งมั่นตั้งใจดำเนินธุรกิจจากประสบการณ์ทำงานในด้านการบริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและล้างทำความสะอาดด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ในกลุ่มปิโตรเคมี และการกลั่น จากประสบการณ์ในการทำงานที่เชี่ยวชาญสั่งสมมากกว่า 15 ปีของผู้ก่อตั้งบริษัทและทีมงาน จึงทำให้มีผลงานในการประกอบธุรกิจและการดำเนินงานรับเหมาล้างทำความสะอาดและร่วมแก้ปัญหาให้กับลูกค้าในหลายด้าน ซึ่งในปี 2023 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรียา งามลม กรรมการผู้จัดการ จึงได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ รางวัล สังขเณศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2566 และได้รับพิจารณาคัดเลือกประกาศเกียรติคุณ ในรางวัลคนดีแห่งปี และรางวัลคุณภาพแห่งปี ประจำปี 2566 อีกด้วย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรียา กล่าวว่าบริษัทของตนเห็นความสำคัญของการเพิ่มทักษะ ในการปฏิบัติงานของพนักงานอยู่เสมอเพื่อให้ก้าวทันและปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยทุกการพัฒนานำมาซึ่งความรู้ที่ไม่มีสิ้นสุด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรียา กล่าวว่า กล่าวต่ออีกว่า บริษัท พีทีวายเซอร์วิส จำกัด ยังได้รับการรับรองด้วยระบบ ISO 9001, ISO 14001,และISO 45001 จากสถาบัน BSI มีการฝึกอบรมจากสถาบันต่างๆ Certificate ตามหลักสากลเพื่อตอกย้ำความมั่นใจให้กับกลุ่มลูกค้าในด้านการบริการของเรานั้นไม่ว่าจะเป็นงาน Hight Pressure Water Jet Cleaning ,Heat Exchanger,Boiler,Chemical Cleaninng/Flushing ,Drum,Vessel,Columm ,Storage Tank,(Confined ),Pipe Line Cleaning,Pull Tube Bundle Exchanger by Bundle Extractor, Chemical ,cleaning and Oil Flushing,Hydraulic Bolt Tension and Bolt Torque,Vacuum Unit,Civil Work,Structure,Welding,Fabrication,Manpower Supply & Equipment และ Tools บริษัทประกอบธุรกิจประเภท การให้บริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและล้างทำความสะอาดด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ในกลุ่มปิโตรเคมี และการกลั่น ดำเนินธุรกิจเมื่อวัน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ 33/327 หมู่ 4 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 เลขที่จดทะเบียน 0215559008131 จากการบริหารงานบริษัท ด้วยความมุ่งมั่นและเอาใจใส่ต่อคุณภาพการบริการอยู่เสมอ ทำให้ลูกค้าของบริษัท พีทีวายเซอร์วิส จำกัด ให้การยอมรับเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังได้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้พื้นที่การทำงานนั้นเกิดความปลอดภัยเช่นการทำ Safety Talkก่อนเริ่มงาน และก่อนเลิกงานร่วมทำกิจกรรม 5 ส.อยู่เสมอมา ในส่วนของกิจกรรมที่ทำเพื่อสังคมนั้น ทางบริษัทพีทีวายเซอร์วิส จำกัด ได้มีการทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม ด้วยการทำความสะอาดห้องน้ำวัด แจกของเล่น ขนมในวันเด็ก ร่วมบริจาคน้ำดื่ม ข้าวสารอาหารแห้ง และอื่นๆอีกมากมาย เรียกได้ว่าทั้งประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจและยังมีจิตใจงดงามทำเพื่อสังคม สามารถเป็นตัวอย่างความสำเร็จชนิดสมบูรณ์แบบ ได้เป็นอย่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ “ดร.ภัทรียา งามลม” กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีวาย เซอร์วิส จำกัด จึงเป็นผู้ที่เหมาะสมแล้วกับรางวัลอันทรงเกียรติล่าสุด คือ ผู้บริหารแห่งปี CEO THAILAND AWARDS 2024 ซึ่งทุกรางวัลที่ท่านได้รับ ทั้งรางวัลที่ผ่านมา และรางวัลที่จะได้ในวันข้างหน้า ถือเป็นกำลังใจที่มุ่งมั่นทำงานด้วยความดีเสมอมา อีกมุมหนึ่งในส่วนของกิจกรรมเพื่อสังคม เราคิดเสมอว่า”อยู่ ดี มี สุข” PTY SERVICE รวมพลัง ร่วมใจสร้างสุขที่ยั่งยืน”สุขทางกาย สุขทางใจ สังคมอยู่รวมกันอย่างเป็นสุข” บริษัทได้มีการทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม ด้วยการทำความสะอาดห้องน้ำวัด แจกของเล่น ขนมในวันเด็ก ร่วมบริจาคน้ำดื่ม ข้าวสารอาหารแห้ง และอื่นๆอีกมากมาย ทะลายทุกข้อจำกัด ก้าวข้ามทุกอุปสรรค เราเชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปได้ พร้อมก้าวข้ามทุกข้อจำกัดที่เข้ามาท้าทาย เพราะเรากล้าคิด กล้าเสี่ยง กล้าทำในสิ่งที่แตกต่าง นี่แหละ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรียา งามลม บริษัท พีทีวาย ล้างทำความสะอาดเครื่องจักร โดยยึดหลักนโยบายบริษัท “คุณภาพต้องเป็นหนึ่ง” คำนึงถึงลูกค้า ส่งมอบงานตรงเวลา พัฒนาอย่างต่อเนื่อง “ถือเป็นความสำเร็จของเรา”