วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2024 | 5 : 55 pm
วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2024 | 5:55 pm

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS ร่วมกับ BELCORP และ SNPS จัด Online Business Forum ในหัวข้อ “Business Opportunities of Thai Cosmetic Technologies in Latin America”

ว่าด้วยโอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบการด้านเวชสำอางของไทย ในการขยายธุรกิจสู่ละตินอเมริกา ในวันที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 16.00-18.00 น. ผ่านช่องทาง microsoft team ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังได้ที่ https://forms.gle/D9mNj1DohUhgAqBU9 หรือสแกน QR-Code ติดต่อสอบถามเพิ่มได้ที่ โทร. 0 2644 5499 ต่อ 137, 216, 220

Thailand Center of Excellence for Life Sciences (Public Organization) (TCELS) partners with BELCORP and SNPS, organize Online Business Forum “Business Opportunities of Thai Cosmetic Technologies in Latin America” in January 23rd, 4-6 p.m. (GMT +7) at Microsoft team. Register at https://forms.gle/D9mNj1DohUhgAqBU9 or scan a QR-Code. For more information please contact Tel. 0 2644 5499 ext. 137, 216, 220.