วันพฤหัสบดี, 30 พฤษภาคม 2024 | 6 : 32 am
วันพฤหัสบดี, 30 พฤษภาคม 2024 | 6:32 am

“อมตะสยาม” เปิดตัว สถาบันศูนย์การเรียนรู้ตรวจสอบและวิจัยวัตถุโบราณ ยกระดับวงการพระเครื่องเมืองไทย สู่มาตราฐานระดับโลก

วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน พร้อมด้วย นายณัฐพงษ์ รงคะวิรุจน์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาทางไกล , นายธนกชพร ศิริเพชร ประธานศูนย์การเรียนรู้พระเครื่องอมตะสยาม ผศ.ดร.ธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ์ ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ , ดร.ประกฤษฎ์ นพประดิษฐ์ ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ , นายปิยะ ยืนยงสุวรรณ กรรมการบริหาร บริษัท BoxChain Tech จำกัด

ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวนวัตกรรม อาคารศูนย์การเรียนพระเครื่องอมตะสยาม สถาบันการศึกษาทางไกล ที่จะทำหน้าที่เป็นสถาบันตรวจสอบและวิจัยวัตถุโบราณ แห่งใหม่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ของนักสะสมและอนุรักษ์พระเครื่องเมืองไทย วัตถุมงคลทุกองค์ที่ท่านอยากรู้ว่าแท้หรือไม่ที่นี่มีคำตอบให้พร้อมออกใบรับรอง มีมาตรฐานชัดเจน และประเมินราคาถูกต้องตามหลักสากลโดยนักวิชาการที่มีความรู้ความชำนาญ เป็นผู้ตรวจสอบวัตถุโบราณ พระเครื่อง วัตถุที่หายาก ศิลปวัตถุ สามารถประเมินความเสี่ยงให้ลูกค้าทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ ให้มีความถูกต้อง แม่นยำ ช่วยลดขั้นตอนในการตรวจสอบอยากรู้ว่าแท้หรือไม่ที่นี่มีคำตอบให้พร้อมออกใบรับรอง มีมาตรฐานชัดเจนตามหลักสากล

โดยในงาน นายธนกชพร ศิริเพชร ประธานศูนย์ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร มาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น 8สถาบันตรวจสอบและวิจัยวัตถุโบราณ ประกอบธุรกิจ จัดการรับรองด้านวัตถุโบราณ ประมูล ประเมิน และจำหน่ายวัตถุโบราณ พระเครื่อง วัตถุที่หายาก ศิลปวัตถุและวัตถุมงคลทุกชนิด ออกใบรับรองพระแท้ตามหลักวิทยาศาสตร์และธรรมชาติวิทยา รวมถึงจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาพระเครื่อง (โต พรหมรังสี) และหลักสูตรการศึกษาพระเครื่องเบญจภาคี ร่วมกับสถาบันการศึกษาทางไกล

        สถาบันตรวจสอบและวิจัยวัตถุโบราณ  นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ของนักสะสมและอนุรักษ์พระเครื่องเมืองไทย  วัตถุมงคลทุกองค์ที่ท่านอยากรู้ว่าแท้หรือไม่ที่นี่มีคำตอบให้พร้อมออกใบรับรอง มีมาตรฐานชัดเจน และประเมินราคาถูกต้องตามหลักสากลโดยนักวิชาการที่มีความรู้ความชำนาญ เป็นผู้ตรวจสอบวัตถุโบราณ พระเครื่อง วัตถุที่หายาก ศิลปวัตถุ 

ผศ.ดร.ธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านนิวเคลียร์ฟิสิกส์และการกำหนดอายุทางโบราณคดี และ ดร.ประกฤษฎ์ นพประดิษฐ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการกำหนดอายุทางธรณีวิทยาและโบราณคดี บรรยายเกี่ยวกับเทคนิคทางวิทยาศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ค่าอายุของตัวอย่างโบราณคดี ซึ่งประกอบด้วย เทคนิค Thermoluminescence dating และ Optically Stimulated Luminescence dating ซึ่งใช้ Inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ปริมาณรังสีต่อปีในตัวอย่าง โดยเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพระสมเด็จที่ผลิตในยุคสมัยดังเดิมกับพระสมเด็จที่ผลิตในยุคสมัยปัจจุบัน รวมถึงการวิเคราะห์เปรียบเทียบโครงสร้างและองค์ประกอบบด้วยเทคนิค X-Ray Diffraction (XRD) และ X-ray fluorescence (XRF)

นายปิยะ ยืนยงสุวรรณ กรรมการบริหารจาก บริษัท BoxChain Tech ผู้เชี่ยวชาญด้าน Blockchain บรรยายเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ในการซื้อขาย ประมูล วัตถุโบราณ วัตถุมงคล ที่ตลาดกลางซื้อขาย ประมูล อมตะสยาม นับเป็นมิติใหม่ของการซื้อขาย ประมูล วัตถุโบราณ วัตถุมงคล ของประเทศไทย ที่สามารถให้บริการกับผู้ซื้อ ผู้ขาย ทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ
อมตะสยาม มีวิสัยทัศน์ที่จะดำรงไว้ซึ่งมาตรฐานสากลในการสะสมพระเครื่อง ให้ความรู้เกี่ยวกับ วัตถุโบราณ วัตถุมงคล และเป็นตลาดกลางซื้อขาย แลกเปลี่ยน วัตถุโบราณ วัตถุมงคล ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นสถานที่พบปะของนักสะสมพระเครื่อง

” สืบสานอนุรักษ์ พุทธศิลป์แผ่นดินสยาม” นักสะสมพระเครื่อง ผู้สนใจวัตถุมงคล ของเก่า เครื่องลายคราม แวะชมได้ที่ สถาบันตรวจสอบและวิจัยวัตถุโบราณ อมตะสยาม สำนักงานใหญ่ เลขที่ 78 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510 พบกับนักวิเคราะห์วิจัย ตรวจหาค่าอายุทางเทคนิควิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ (เวลา 09.00 – 17.00 น.) เป็นต้นไป เว้นวันหยุดราชการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-0398978 อีเมล์ : amatasiam2017@gmail.com