วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2024 | 1 : 40 am
วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2024 | 1:40 am

ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและ แปรรูปผลไม้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) และ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ จัดการอบรม เรื่อง การจัดการเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวส้มโอและมะม่วงมหาชนกเพื่อการส่งออกสหรัฐอเมริกา ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ. พิจิตร

กำหนดการวันที่ 17 มกราคม 67
ช่วงเช้า: ภาคบรรยาย
1. การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อการส่งออกส้มโอไปสหรัฐอเมริกา
โดย รศ ดร พีระศักดิ์ ฉายประสาท
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. การฉายรังสีเพื่อกำจัดแมลงวันทองก่อนการส่งออกสหรัฐอเมริกา
โดย ดร สุวิมล เจตะวัฒนะ
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
ช่วงบ่าย: ศึกษาดูงานโรงคัดบรรจุ ณ ศูนย์ส่งออกส้มโอโพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
ฟรีตลอดการอบรมไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
จำนวนผู้เข้าร่วมไม่เกิน 50 ท่าน
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ครับ