วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2024 | 4 : 17 pm
วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2024 | 4:17 pm

วศ. เสริมคุณภาพภาชนะสัมผัสอาหาร “กาบหมาก” ยกระดับผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน

     วันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2565 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยนางสาวดวงกมล เชาวน์ศรีหมุด ผู้อำนวยการกองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการ ผู้ผลิตภาชนะสัมผัสอาหารจากวัสดุธรรมชาติกาบหมาก เพื่อประเมินศักยภาพผู้ประกอบการเบื้องต้นและทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน : ภาชนะสัมผัสอาหารจากธรรมชาติ : กาบหมาก ณ จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดลำปาง

ทั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ สนับสนุนการใช้ทรัพยากรสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน โดยมีโครงการรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ภาชนะสัมผัสอาหารจากธรรมชาติ ซึ่งในขณะนี้อยู่ในกระบวนการทดลองใช้ข้อกำหนดเฉพาะผลิตภัณฑ์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน : ภาชนะสัมผัสอาหารจากธรรมชาติ : กาบหมาก เพื่อยกระดับคุณค่าผลิตภัณฑ์ภาชนะสัมผัสอาหารจากธรรมชาติ และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพเหมาะสมกับการใช้งาน สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคต่อไป

Circulareconomy #CE #BCGmodel #Zerowaste #Recycle #กลุ่มบริการตรวจเเละรับรองผลิตภัณฑ์ #ภาชนะสัมผัสอาหารจากธรรมชาติ #กาบหมาก