วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2024 | 1 : 31 am
วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2024 | 1:31 am

💠 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดแถลงข่าว การจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 54 ประจำปี 2566 โดยการสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล💠

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานแถลงข่าว การจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 54 ประจำปี 2566 ในหัวข้อ “พระบารมีปกเกล้า เหล่าคนพิการ” โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อให้คนพิการได้พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรมใหม่ ๆ ด้านการแพทย์ การศึกษา อาชีพ และการประกาศเกียรติบุคคลพิการตัวอย่าง โดยมี ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานการแถลงข่าว ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แยกตึกชัย กรุงเทพฯ

ในการแถลงข่าว ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 54 ประจำปี 2566 จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง

❇️ ร้อยตำรวจโท ดร. มนัส โนนุช ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ กล่าวถึง ความเป็นมาของการจัดงาน กิจกรรมของงานวันคนพิการ การจำหน่ายดอกแก้วกัลยา และการประชาสัมพันธ์การจัดงานวันคนพิการ

❇️ คุณวิไลวรรณ ลายถมยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกบุคคลพิการตัวอย่าง กล่าวถึง ผลการคัดเลือกบุคคลพิการตัวอย่าง ประจำปี 2566

❇️ คุณพิสิฐ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวถึง กิจกรรมการออกบัตรประจำตัวคนพิการ การให้คำปรึกษาแนะนำ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคนพิการ

โดยสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้เชิญบุคคลพิการตัวอย่างที่ได้รับการคัดเลือก ประจำปี 2566 ส่วนหนึ่ง รวมทั้งศิลปิน พรีเซ็นเตอร์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา และแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานเพื่อเป็นกำลังใจให้คนพิการ