วันพุธ, 26 มิถุนายน 2024 | 5 : 36 am
วันพุธ, 26 มิถุนายน 2024 | 5:36 am

BSRU : เชิญผู้รักการออกกำลังกาย เดิน – วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3 ในรูปแบบ virtual run กิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล “บ้านสมเด็จครั้งที่ 3”

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ผศ.ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
นายไพโรจน์ ศรศิลป์
รองประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
นายจรูญ มีธนาถาวร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอิศรากรณ์ สุวรรณทิพย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.ธีรถวัลย์ ปานกลาง
ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา

ได้ร่วมเปิดเผยว่า ในการเดินวิ่งการกุศล ในรูปแบบ virtual run
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้ ได้เปิดรับสมัคร นักเรียน นิสิตนักศึกษาทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน บุคคลทั่วไป ที่รักสุขภาพ สนใจในกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ภายใต้ concept Virtual Run ซึ่งเปิดรับสมัครมาตั้งแต่ 19 มกราคม จนถึง 15 มีนาคม 2565

กิจกรรมที่จัดขึ้นนี้อยู่ภายใต้การป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่า(โควิด- 2019) เป็นกิจกรรมเดินวิ่งผ่านทางออนไลน์ ลดการแออัด ท่านที่สมัครจะได้รับเสื้อเดิน-วิ่ง การกุศลครั้งนี้ เป็นที่ระลึก ทุกท่านวิ่งที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ แต่ต้องจับระยะทางอย่างครบถ้วนภายในช่วงวันที่กำหนดใครสะสมระยะทางที่กำหนด นอกจากจะได้รับเหรียญรางวัลเป็นที่ระลึก ท่านยังได้ลุ้นชิงรางวัล ต่างๆ มากมาย รวม 300,000 บาท ตั้งแต่ระยะทาง 5 กิโลเมตร 10 กิโลเมตร 40 กิโลเมตรจนถึง 100 กิโลเมตร

ขั้นตอนการสมัครไม่ได้ยุ่งยากโดยท่านสามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์vrun.bsru.ac.th แล้วเลือกเมนูส่งผลวิ่งหรือเดินระบุระยะทางที่สะสมได้ในแต่ละครั้ง Upload file หลักฐานการวิ่งที่ได้จากการถ่ายภาพหน้าจอแอปพลิเคชั่นที่ใช้บันทึกผลกิจกรรมแล้วตรวจเช็คข้อมูลอีกครั้งและกดบันทึกข้อมูล รอผลตรวจสอบการส่งข้อมูลเพียงเท่านี้

จึงขอเชิญทุกท่าน เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3 ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ไปด้วยกัน กับครั้งแรกของการจัดงานในลักษณะ Virtual Run ภายใต้ชื่องาน BSRU : Virtual Run 2022 ขอให้ทุกก้าวของท่าน มีแต่รอยยิ้ม สร้างประวัติศาสตร์ไปกับเรา เพื่อสุขภาพที่ดี และสร้างบุญ สร้างบารมี ในการส่งเสริมการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ ให้เจริญมั่นคงสืบไป

ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-473-7000ต่อ1018
02-473-7000ต่อ1313
หรือสายตรงมาที่080-098-3372