วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2024 | 5 : 52 pm
วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2024 | 5:52 pm

ยื่นศาลฟ้องโรงงาน กรณีเผายางสร้างมลพิษ

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565#ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศาลจังหวัดนครปฐม ได้ออกหนังสือชี้แจงให้กับสื่อมวลชน กรณีบริษัท บลูโอเรียนทอล จำกัดที่ 1 กับพวกรวม 3 คน เป็นโจทก์ฟ้องบริษัท ปฐมชัย ไฮเทค จำกัด จำเลย

จากกรณีเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 บริษัท บลูโอเรียนทอล จำกัด โจทก์ที่ 1 บริษัท วริทธินันท์จำกัด โจทก์ที่ 2 และบริษัท อุตสาหกรรมเพ็ทพลาสติก จำกัด โจทก์ที่ 3 ยื่นฟ้องบริษัท ปฐมชัยไฮเทค จำกัด เป็นจำเลยฐานความผิด ละเมิด เรียกค่าเสียหาย โดยโจทก์ทั้งสามฟ้องว่า ขั้นตอนและวิธีการในการประกอบกิจการของจำเลยในการสกัดน้ำมันเชื้อเพลิงจากยางรถยนต์ที่ไม่ใช้แล้ว ขายส่งน้ำมันจากยางรถยนต์เก่า และประกอบกิจการผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์จากพลาสติกที่ใช้แล้ว มีฝุ่นละอองเขม่าควัน กลิ่นเหม็น รวมถึงสารเคมี ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือเป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงรวมถึงโจทก์ทั้งสาม ขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยชดใช้เงินจำนวน 15,039,000 บาท แก่โจทก์ทั้ง 3, ให้จำเลยชดใช้เงินค่าขาดประโยชน์แก่โจทก์ที่ 1 เดือนละ 195,000 บาท ให้กับโจทย์ที่ 2 เดือนละ 1,440,000 บาท และโจทก์ที่ 3 เดือนละ 36,000 บาท และให้จำเลยปิดโรงงานเพื่อปรับปรุงแก้ไขเหตุแห่งการละเมิดต่อโจทก์ทั้ง 3 ไปจนกว่าจำเลยจะแก้ไขปรับปรุงแล้วเสร็จ ต่อมาวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 โจทก์ทั้งสาม ได้ยื่นคำร้องขอศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษา ขอให้ศาลมีคำสั่งให้จำเลยหยุดดำเนินการผลิตไว้เป็นการชั่วคราวไปจนกว่าจำเลยจะแก้ไขปรับปรุงให้แล้วเสร็จหรือจนกว่าคดีจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด
ศาลนัดไต่สวนคำร้องวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ในวันดังกล่าวทนายจำเลยขอเลื่อนคดี เนื่องจากทนายจำเลยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ศาลอนุญาตให้เลื่อนคดี นัดไต่สวนคำร้องในวันนี้ (5 กันยายน 2565 เวลา 9:00 น)

บัดนี้บัดนี้ศาลจังหวัดนครปฐมได้ออกนั่งพิจารณาไต่สวนพยานหลักฐาน (ชั้นขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษา) ในคดีสวพ 1/2565 ไต่สวนพยานผู้ร้องทั้ง 3 ได้ 1 ปาก ผู้คัดค้านประสงค์สืบพยาน1ปาก ขอเลื่อนคดีไปไต่สวนพยานผู้คัดค้านในนัดหน้า ศาลอนุญาตให้เลื่อนไปไต่สวนพยานผู้คัดค้านในวันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 9:00 น

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศาลจังหวัดนครปฐม