วันพุธ, 26 มิถุนายน 2024 | 4 : 53 am
วันพุธ, 26 มิถุนายน 2024 | 4:53 am

ศปป.๕กอ.รมน. จัดกิจกรรมเฟ้นหาผู้นำสื่อคุณภาพในแต่ละภูมิภาค

เมื่อวันที่​ ๒ กันยายน ๒๕๖๕​ ศปป.๕ กอ.รมน.ได้จัดกิจกรรมเฟ้นหาผู้นำสื่อมวลชนคุณภาพในแต่ละภูมิภาคเพื่อสร้างสรรค์​สื่อตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง​ ผ่านกิจกรรม ​”พัฒนาสัมพันธ์​สื่อ​มวล​ช​น” และ​ “พัฒนาศักยภาพ​สื่อมวลชนแบบมีส่วนร่วม” ภาคกลาง ขึ้น

โดยมีวัตถุประลสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนทุกภูมิภาค ทั้งด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้เทคนิคที่ทันสมัย และช่องทางใหม่ๆ ในการนำเสนอ และเฟ้นหาผู้นำสื่อมวลชนประจำภูมิภาค ที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในการเสนอข่าว เพื่อก้าวไปสู่การเรียนรู้บริบทของสังคมวัฒนธรรมใน จชต. ต่อไป ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าอบรม ได้แก่ สื่อมวลชนทุกแขนง โดยกำหนดจัดอบรมภูมิภาคละ ๒ รุ่นๆละ ๒๐๐ ท่าน กำหนดวันจัดงานสื่อบุคคล 4 ภาค

ได้แก่ ภาคกลาง – วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมไมด้าแกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม
ภาคเหนือ – วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท จังหวัดนครสวรรค์
ภาคใต้ – วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมฟอร์จูน โคราช จังหวัดนครราชสีมา
ซึ่งโครงการนี้เป็นการสร้างความเข้าใจกับประชาชน
ทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕