วันศุกร์, 21 มิถุนายน 2024 | 5 : 03 pm
วันศุกร์, 21 มิถุนายน 2024 | 5:03 pm

อบรมระบบ CAP- RTA เพื่อกำลังพลคนพิการทุพพลภาพและครอบครัว กองทัพบก

วันที่ 13-17 มิถุนายน 2565 กรุงเทพฯ ซึ่งการอบรมนี้อบรมหน่วย หน่วยกำลังพลทบ.ที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว ทุกพื้นที่ภาคในกองทัพบก ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ โดยการจัดการสัมมนาในครั้งนี้ ท่านพลตรี มานพ แฝดกลาง ท่านผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน ช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก

จุดประสงค์โครงการเพื่อพัฒนารายได้และสร้างให้กำลังพล ที่ทุพพลภาพ ครอบครัว ทั่วประเทศ มีรายได้เลี้ยงชีพ ทั้งเป็นรายได้เสริมและรายได้หลัก ในการนี้ พลตรีเอี่ยม น้ำจันทร์ พลตรีอานนท์เพชรคำเข้าร่วมให้ความรู้และให้คำแนะนำกำลังพล คุณ กิตติพันธ์ ขันติศีลชัย นายกสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนดิจิตอล และคุณนันทวัฒน์ พรรณสกุลวัฒน์อุปนายกสมาคมฯ เข้าร่วมฟังบรรยาย

อบรมระบบ CAP- RTA เพื่อกำลังพลคนพิการทุพพลภาพและครอบครัว กองทัพบก