วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2024 | 6 : 09 pm
วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2024 | 6:09 pm

ชัยวุฒิ เผย นายกเร่งนำเทคโนโลยีด้านดิจิทัลมาใช้ ลดต้นทุน สร้างกำไร เกษตรกร

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายส่งเสริมการยกระดับเกษตรไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ผ่านมาดำเนินโครงการนำร่อง การเกษตรอัจฉริยะ (สมาร์ท ฟาร์ม) ครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยี และอุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆ เข้ามาใช้ทำการเกษตร ได้แก่ โดรน ไอโอที (Internet of Things) รวมถึงเรื่องแพลตฟอร์มต่างๆ
ปัจจุบัน เป็นช่วงเวลาของการขยายผลกับสิ่งที่รัฐบาลนำร่องไปให้ เพื่อขยายพื้นที่ลงไปถึงทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน โดยรัฐบาลเตรียมแผนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ตลอดจนการจัดส่งทีมงานเข้าไปส่งเสริมอย่างเต็มที่ต่อไปในอนาคต
“ท่านนายกฯ ได้มุ่งเน้นว่าประเทศไทยเรา เป็นประเทศที่ส่งออกอาหาร เป็นผู้ผลิตอาหาร เพราะมีพื้นที่เกษตรที่อุดมสมบูรณ์ แต่หัวใจสำคัญ ต้องส่งเสริมให้การทำเกษตรของเราทันสมัย มีประสิทธิภาพ โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้เพื่อปรับปรุงการทำงานของพี่น้องเกษตรกรให้ประสิทธิภาพทำงานได้ดีขึ้น มีรายได้ที่สูงขึ้น นี่คือหัวใจที่สำคัญที่ท่านนายกฯ มุ่งเน้นคือ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการเกษตร ให้กลายเป็นสมาร์ทฟาร์ม ให้เป็นการเกษตรสมัยใหม่” นายชัยวุฒิกล่าว
ทั้งนี้ ปัญหาสำคัญของเกษตรกร คือ ราคาสินค้าเกษตร ซึ่งบางครั้งอาจมีราคาที่ไม่ดีเพราะต้องขายแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้าน หรือประเทศอื่นๆ ดังนั้น หัวใจสำคัญที่จะทำให้สามารถแข่งขันกับประเทศต่างๆ ได้ ต้องหาวิธีการลดต้นทุน โดยทำการเกษตรให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาใช้ปรับปรุงการทำงานแบบเกษตรดั้งเดิม ให้เป็นเกษตรแบบสมัยใหม่ หรือสมาร์ท ฟาร์ม ซึ่งจะกลายเป็นจุดสำคัญที่ให้เกษตรกรไทยแข่งขันได้ สามารถส่งออกสินค้าไปสู้กับประเทศต่างๆ ได้