วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2024 | 4 : 34 am
วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2024 | 4:34 am

ฝนหลวงฯ เดินหน้าเติมน้ำในเขื่อน รองรับความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง

วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 นายสำเริง แสงภู่วงค์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า กรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงทั่วประเทศยังคงวางแผนและปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่ที่มีความต้องการน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีปริมาณน้ำเพียงพอทั้งในด้านการเกษตร การอุปโภค-บริโภค และด้านอื่น ๆ โดยในช่วงนี้กรมฝนหลวงฯ ได้มีการเน้นภารกิจเติมน้ำให้กับเขื่อนแม่กวงอุดมธารา เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จ.เชียงใหม่

รวมทั้งเขื่อนภูมิพล จ.ตาก และเขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ เพื่อรองรับการใช้น้ำของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ และกักเก็บน้ำสำหรับการจัดสรรเพื่อการเกษตรและการผลิตกระแสไฟฟ้าให้เพียงพอ รวมถึงยังกระจายไปยังพื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตรด้วย โดยเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.เชียงใหม่ ได้ขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักให้กับเขื่อนแม่กวงอุดมธารา เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จ.เชียงใหม่ อ่างเก็บน้ำแม่จาง และอ่างเก็บน้ำแม่ขาม จ.ลำปาง ด้านหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.ตาก และ จ.แพร่ ปฏิบัติการเติมน้ำเก็บกักให้กับเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการน้ำของพื้นที่การเกษตร

อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในด้านการช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรปัจจุบัน หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.กาญจนบุรี ลพบุรี อุดรธานี แพร่ และจันทบุรี ได้ขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรบางส่วนของ อ.ศรีสวัสดิ์ อ.บ่อพลอย อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี อ.แก่งคอย อ.พระพุทธบาท อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี อ.พนัสนิคม อ.เมือง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี อ.หนองวัวซอ อ.หนองแสง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี อ.ส่องดาว อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร และ
อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ทั้งนี้ ยังเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักให้กับเขื่อนห้วยหลวง อ่างเก็บน้ำกุดลิงง้อ อ่างเก็บน้ำหนองบ่อ จ.อุดรธานี และอ่างเก็บน้ำคลองสียัด จ.ฉะเชิงเทรา อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม พี่น้องเกษตรกรและประชาชน ยังสามารถขอรับบริการฝนหลวงและติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ที่ช่องทางเพจ Facebook กรมฝนหลวงและการบินเกษตร Twitter Instagram Line Official Account TikTok : @drraa_pr และหมายเลขโทรศัพท์ 02-109-5100