วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2024 | 1 : 38 am
วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2024 | 1:38 am

TCELS Roadshow เชิญชวนผู้ประกอบการร่วมยกระดับศักยภาพสู่ตลาดสากล

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS: Thailand Center of Excellence for Life Sciences) ขอเชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจชีววิทยาศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม TCELS Roadshow ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล21 โคราช จังหวัดนครราชสีมา เพื่อรับฟังแนวทางการสนับสนุนเพื่อพัฒนาธุรกิจอย่างเต็มศักยภาพ การขอรับทุนสนับสนุนจาก TCELS พร้อมรับฟังสิทธิประโยชน์ของ SMEs ในการเดินทางไปร่วมงานจัดแสดงสินค้าและบริการในต่างประเทศ การใช้บริหารห้องแล็บเพื่อการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการจัดอบรมพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดสากล

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tcels.or.th Facebook: TCELS THAILAND