วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2024 | 2 : 00 am
วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2024 | 2:00 am

พล.ต.อ.พัชรวาทฯ ปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยคืนสู่ธรรมชาติพล.ต.อ.พัชรวาทฯ ปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยคืนสู่ธรรมชาติ

พล.ต.อ.พัชรวาทฯ ปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยคืนสู่ธรรมชาติ ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนอย่างยั่งยืนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ และองค์กรเครือข่าย ปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยจากการเพาะเลี้ยงคืนสู่ธรรมชาติ ครั้งที่ 12 ณ ศูนย์เรียนรู้พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย จังหวัดบุรีรัมย์

วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานจัดกิจกรรมปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยจากการเพาะเลี้ยงคืนสู่ธรรมชาติ ครั้งที่ 12 จำนวน 10 ตัว และงานเทศกาลนกกระเรียน 2567 (Thailand Sarus Crane Festival 2024) ภายใต้ธีมงาน “นกกระเรียน พื้นที่ชุ่มน้ำ และความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน” โดยมี นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย นายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมถึงองค์กรเครือข่ายให้การต้อนรับพร้อมร่วมเป็นเกียรติในงานฯโดยเทศกาลนกกระเรียน จัดขึ้นในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งตรงกับ “วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก” (2 กุมภาพันธ์)

เป็นเทศกาลสร้างสรรค์ที่ผสมงานวิชาการเข้ากับงานศิลปะ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย ด้วยกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ อาทิ กิจกรรมการเสวนา หัวข้อ “อดีตถึงปัจจุบัน นกกระเรียนพันธุ์ไทย” Workshop ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและด้านศิลปะ นิทรรศการ “วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก” นิทรรศการภาพถ่าย “นกกระเรียนพันธุ์ไทยจากสวนสัตว์สู่ธรรมชาติ” กิจกรรม “ดูนกในพื้นที่ชุ่มน้ำ” การแสดงและดนตรีจากนักเรียน นักศึกษา และชุมชนเครือข่ายอนุรักษ์ในจังหวัดบุรีรัมย์ กิจกรรมถนนศิลปะ ชมสารคดีกลางแปลง เรื่อง “A Day in the Wild” สารคดีฝีมือคนไทยโดยไทยพีบีเอส และมีการถ่ายทำในพื้นที่ปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมล่องเรือชมธรรมชาติ ชมวิวอ่างเก็บน้ำช่วงพระอาทิตย์ ชิมอาหารพื้นบ้านและช้อปผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นโดยกิจกรรมหลักของงาน คือ กิจกรรมปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยจากการเพาะเลี้ยงของสวนสัตว์นครราชสีมาคืนสู่ธรรมชาติ ครั้งที่ 12 จำนวน 10 ตัว ในวันอาทิตย์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจากท่านพลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีปล่อยสำหรับหน่วยงานร่วมจัดงาน ได้แก่ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ และหน่วยงานเครือข่าย อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานโครงการชลประทานบุรีรัมย์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำสนามบิน บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติ แห่งประเทศไทย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสวายสอ หมู่บ้านโคกสะอาด หมู่บ้านหนองหัวลิง หมู่บ้านหนองมะเขือ และหน่วยงานภายในขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้แก่ สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ สวนสัตว์นครราชสีมา และสวนสัตว์เปิดเขาเขียวการร่วมมือกันอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทย ยังแสดงให้เห็นว่าการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างรู้คุณค่า ยังสามารถสร้างรายได้กระจายสู่ชุมชนท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึง ซึ่งตรงกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชน และเช่นเดียวกันกับการที่ยังคงรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพไว้ได้ ต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ส่วนราชการ ภาคเอกชน คณะทำงานโครงการปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทย และที่สำคัญคือประชาชนในท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ทุกท่าน ที่ร่วมกันดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถช่วยกันนำนกกระเรียนพันธุ์ไทยกลับมาสู่ผืนนาและท้องฟ้าของเมืองไทยอีกครั้งหลังจากหายไปกว่า 30 ปี