วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2024 | 4 : 58 am
วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2024 | 4:58 am

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กพิการ บุตรของคนพิการและเยาวชนที่ยากไร้ ปีการศึกษา 2566 โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ
จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กพิการ บุตรของคนพิการและเด็กเยาวชนที่ยากไร้ ปีการศึกษา 2566
โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

โดยมีเด็กพิการ บุตรของคนพิการ และเด็ก เยาวชนที่ยากไร้ รับทุนรวมทั้งสิ้น 362 ทุน เป็นเงิน 2,900,000.- บาท (สองล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการ และเด็ก เยาวชนที่ยากไร้ ที่ศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จำนวน 107 ทุน เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์ฯ

โดยมี ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในพิธี สำหรับผู้ขอรับทุนที่อยู่ในต่างจังหวัด สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จะดำเนินการโอนเงินทุนการศึกษาให้ผู้ขอรับทุน