วันศุกร์, 21 มิถุนายน 2024 | 5 : 04 pm
วันศุกร์, 21 มิถุนายน 2024 | 5:04 pm

พุทธศาสนิกชน ไทย – อินเดีย ปลาบปลื้ม มหากุศลบวชหมู่ชาวพุทธอินเดียผู้ใหญ่ในบ้านเมืองให้ความสนใจมาร่วมอนุโมทนาเป็นจำนวนมากพร้อมผลักดันการบวชเป็น Soft power

วันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ พระอุโบสถ วัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีขริบผมนาค ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ชาวอินเดีย “ปลูกหน่อพุทธบุตร สืบพระศาสนาสู่แดนพุทธภูมิ” โดย พล.อ.อ.สมคิด สุขบาง กรมวังผู้ใหญ่ประจำ ๙๐๘ เป็นประธานในพิธี มีนางจิราภา สินธุนาวา รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

นายชุมพล พรประภา ประธานสมาคมกงสุลกิตติมศักดิ์ (ประเทศไทย) และกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฟิจิประจำประเทศไทย ไวยาวัจกรวัดธาตุทอง นายดิสทัต โหตระกิตย์ อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กรรมการวัด นางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายกากัน มาลิก ดารานักแสดงชาวอินเดีย ประธานมูลนิธิกากัน มาลิก นายสิทธาร์ถ ฮัตติเอ็มบิเร ประธานมูลนิธิอาชเร ประเทศอินเดีย

ว่าที่ร้อยเอก ดร.ณัฏฐกิตติ์ ชัยเฉลิมมงคล ผู้ก่อตั้งชมรมไตรรัตนภูมิ ไวยาวัจกรวัดธาตุทอง นายกฤช เอื้อวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์ ผู้ตรวจราชการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าร่วมด้วย บรรยากาศพิธีเต็มไปด้วยศรัทธาสาธุชนจำนวนมากจากทั้งประเทศไทยและอินเดียมาร่วมกิจกรรม
สำหรับกิจกรรม “ปลูกหน่อพุทธบุตร สืบพระศาสนาสู่แดนพุทธภูมิ” จัดขึ้นเพื่อถวายพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ และถวายพระกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในโอกาสครบ ๑๐๐ ปี วันประสูตร ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จัดโดยชมรมไตรรัตนภูมิ วัดธาตุทอง ร่วมกับ มูลนิธิกากัน มาลิก (อินเดีย) มูลนิธิอาชเร (อินเดีย) กิจกรรมนี้ เป็นการประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทชาวอินเดียผู้มีจิตศรัทธาจำนวน ๔๗ คน เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ เป็นระยะเวลา ๓๐ วัน เพื่อเรียนรู้วิถีการใช้ชีวิตแบบนักบวชในพุทธศาสนาแบบเถรวาท ณ วัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร

นางพวงเพ็ชร กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นส่วนสำคัญในการช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาหลักประจำชาติ และยังแสดงถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและอินเดีย เป็นการสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของพระพุทธศาสนาที่ทั้งสองประเทศถือปฏิบัติต่อกันมาเป็นระยะเวลานาน และช่วยเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างกัน ถือเป็น Soft Power ที่หลอมรวมความเชื่อ ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นพิธีบรรพชาอุปสมบท โดยพิธีบรรพชาในภาคเช้าได้รับเมตตาจาก พระพรหมวชิรากร กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม เป็นพระอุปัชฌาย์สามเณร ๔๗ รูป มี พระราชวรญาณโสภณ เจ้าอาวาสวัดธาตุทอง ถวายการต้อนรับ พร้อมด้วยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์อีกหลายรูปมาร่วมเป็นพระศีลาจารย์ อาทิ พระธรรมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร พระธรรมวชิรเมธาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร
พระธรรมวชิรปาโมกข์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส พระเทพมงคลโสภณ เจ้าอาวาสวัดเสนาสนาราม พระเทพญาณวิศิษฏ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม พระเทพวชิรสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก การนี้ ดร.ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์ รองราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สำนักราชเลขาธิการ เป็นประธานในพิธี
ในพิธีอุปสมบทภาคบ่าย เจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาส
วัดเทพศิรินทราวาส เมตตาเป็นองค์อุปัชฌาย์ โดย พลตำรวจเอกสันต์ ศรุตานนท์ อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ไวยาวัจกรวัดธาตุทอง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายชุมพล พรประภา ไวยาวัจกรวัดธาตุทอง ร่วมน้อมถวายการต้อนรับ ทั้งนี้ในระหว่างพิธีบรรพชาอุปสมบทนั้น นายนาเกช ซิงห์ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย ได้เดินทางมาเพื่อถวายสักการะและกล่าวขอบพระคุณ พระเถรานุเถระทุกรูป ที่ได้เมตตามาร่วมประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์และทรงคุณค่าครั้งนี้ พร้อมกันนี้ยังได้สนทนาและให้กำลังใจแก่พระนวกะชาวอินเดีย และอุบาสกอุบาสิกาชาวอินเดีย ที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างใกล้ชิด
ว่าที่ร้อยเอก ดร.ณัฏฐกิตติ์ ชัยเฉลิมมงคล ผู้ก่อตั้งชมรมไตรรัตนภูมิ ไวยาวัจกรวัดธาตุทอง ในนามคณะผู้จัดกิจกรรม กล่าวว่า งานครั้งนี้เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือจากองค์กรเครือข่ายชาวพุทธไทยอินเดียที่ได้ร่วมกันผลักดันและประสานงานกับเครือข่ายชุมชนชาวพุทธในอินเดีย และได้รับการสนับสนุนอย่างเข้มแข็งจากหน่วยงานภาครัฐของทั้ง ๒ ประเทศ ทำให้สามารถดำเนินกิจกรรมมาถึงวันนี้ได้ด้วยดี และเป็นนิมิตหมายอันดีที่พระเถรานุเถระจำนวนมากได้เมตตาให้การสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว จึงขอโอกาสอนุโมทนาบุญกับทุกภาคส่วนที่ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมให้ครั้งนี้ โดยหลังจากการบวชในวันนี้แล้ว เหล่าพระนวกะทั้ง ๔๗ รูป จะได้รับการถวายความรู้ที่ทางคณะทำงานฝ่ายวิชาการได้จัดเตรียมได้ พร้อมกับการปฏิบัติที่จะมีกิจกรรมเดินธรรมยาตรา ขึ้นระหว่างวันที่ ๔ – ๑๔ มกราคม ๒๕๖๗ นี้ จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึง จังหวัดนครสวรรค์ จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ร่วมอนุโมนากิจกรรมในครั้งนี้ ท่านที่สนใจติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ของพระนวกะทั้ง ๔๗ รูป สามารถติดตามได้ทางช่องทางเฟสบุคเพจ “ชมรมไตรรัตนภูมิ”

พลิกฟื้นคืนพุทธธรรมสู่พุทธภูมิ #บรรพชาอุปสมบทหมู่ชาวอินเดีย

วัดธาตุทอง #ชมรมไตรรัตนภูมิ #กากันมาลิก