วันพุธ, 26 มิถุนายน 2024 | 4 : 33 am
วันพุธ, 26 มิถุนายน 2024 | 4:33 am

พระครูสาย ลป.มั่น ภูริทัตโต จัดผ้าป่ามหากุศล สมทบทุนก่อสร้าง จัดซื้ออุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รพ.ราชวิถี

พระครูบาอาจารย์สายกรรมฐาน หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เชิญร่วมทอดผ้าป่ามหากุศล ณ รพ.ราชวิถี (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ) “เพื่อสมทบทุนก่อสร้าง จัดซื้ออุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์” อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ณ ห้องประชุมพิบูลสงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.ราชวิถี โดยมี พระราชวชิรธรรมาจารย์
(พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม) เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ส่วน พระครูสมุห์สุชิน ปริปุณโณ เจ้าอาวาสวัดธรรมสถิต จังหวัดระยอง , พระครูไพรินทร์ สิริวัฑฒโน เจ้าอาวาสวัดสังฆทาน จังหวัดนนทบุรี , พระอาจารย์ สัมฤทธิ์ ฐิตสิทธิ เจ้าอาวาสวัดถ้ำจุนโทปฏิปทาราม จังหวัดตาก เป็นรองประธานฝ่ายสงฆ์
และ พลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เป็นประธานฝ่านฆราวาส

สำหรับผ้าป่าสามัคคีมหากุศลครั้งนี้จัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 16 มีนาคม 2567
เวลา 18.00 น. พิธีเจริญพุทธมนต์แสดงพระธรรมเทศนา
วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 เวลา 07.00 น. ร่วมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และ ร่วมพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล
ประชาชนที่สนใจจะร่วมทำบุญสามารถโอนเงินเข้า บัญชี กระแสรายวัน ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา รพ.ราชวิถี เลขที่ 051-3-01806-3
ระบุวัตถุประสงค์ “ผ้าป่ามหากุศล” กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินผ่าน ID Line : @rajfd หรือ
E-mail : rajavithihospitalfoundation@gmail.com
กรณีที่ท่านต้องการนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษี 2 เท่า โปรดส่งข้อมูลดังต่อไปนี้

  1. ชื่อ- นามสุกล ที่ต้องการให้ออกใบเสร็จ หรือ ออกในนาม
  2. เลขบัตรประจำตัวประชาชน (เพื่อการลดหย่อนภาษี E-Donation 2 เท่า)**
  3. ที่อยู่สำหรับจัดส่งใบเสร็จทางไปรษณีย์ และ หมายเลขโทรศัพท์
    *กรณีที่ไม่แจ้งเลขบัตรประจำตัวประชาชน สามารถลดหย่อนภาษี ได้ 1 เท่า

ภายในตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉินนี้ ได้วางแผนการออกแบบการก่อสร้างอาคารภายใต้แนวคิด การให้บริการได้เบ็ดเสร็จภายในจุดเดียว (One Stop Service) โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ (Safety & Security) มีการกำหนดตำแหน่งพื้นที่และการใช้งานที่ชัดเจน เช่น มีการจัดพื้นที่คัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินและแยกพื้นที่ที่จะใช้ในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินแต่ละประเภทตามความรุนแรง การทำให้รถฉุกเฉินส่งผู้ป่วยให้เข้าถึงพื้นที่รักษาได้ง่ายและรวดเร็ว (Accessibility) ตลอดจนยังสามารถปรับพื้นที่เพื่อรองรับสถานการณ์ผู้ป่วยกลุ่มชนหรือภัยพิบัติได้ ภายในตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉินนี้ จะมีศูนย์ผ่าตัดไฮบริด , ศูนย์รักษาผู้ป่วยเฉพาะทางด้านกระดูกสันหลังและไขสันหลัง , ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือดฉุกเฉินครบวงจร , ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมประสาท ไขสันหลัง สมองและหลอดเลือดสมอง , ศูนย์โรคระบบทางเดินหายใจ , ศูนย์รักษาผู้ป่วยจากการติดเชื้อและโรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ , ศูนย์กู้ชีพ “นเรนทร” โรงพยาบาลราชวิถี ศูนย์ฝึกอบรมการเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินจำลองและการช่วยฟื้นคืนชีพ รวมทั้งศูนย์รักษาผู้ป่วยแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก นอกจากนี้ ยังมีห้องผ่าตัดและหอผู้ป่วยหนัก โดยภายในอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินนี้จะมีเตียงรองรับ ผู้ป่วยได้ทั้งหมดประมาณ 190 เตียง