วันพุธ, 19 มิถุนายน 2024 | 5 : 47 pm
วันพุธ, 19 มิถุนายน 2024 | 5:47 pm

SCG GRAND เดินหน้ามอบทุนการศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อวิจัย ต่อยอด Syrnix 2 นวัตกรรมอนาคตของศูนย์ Innovation Hub

ดร.รัฐวิชญ์ วัจนปรีชาศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีจี แกรนด์ จำกัด กล่าวว่า หัวใจในการนำพืช สมุนไพรของไทยมาพัฒนา โดยนำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาพัฒนาให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพานิช จะทำให้กลุ่มลูกค้าและผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยในการบริโภค

และยังส่งผลต่อเกษตรกรในชุมชนที่จะมีรายได้เพิ่มจากการขยายของเศรษฐกิจ จากหัวใจในการดำเนินการดังกล่าว ผมในฐานะนักวิจัยท่านหนึ่ง มองว่าการวิจัยช่วยให้เกิดวิทยาการใหม่ๆ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร รวมถึงมหาวิทยาลัยต่างๆ ด้านการศึกษาวิจัยข้อมูลเพื่อนำมาต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการของทางบริษัทฯ

ในครั้งนี้ผมได้ประสานงานกับบริษัท หัวปีท้ายปี จำกัด และคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ในการทำวิจัย Syrnix ที่มีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ให้ออกฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ในเครือของ SCG GRAND ในครั้งนี้จึงได้มีการสนับสนุนทุนวิจัยในเรื่องนี้ให้กับนักศึกษาคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท และในอนาคตอันใกล้จะมีการนำสารสกัดตัวอื่นๆ มาปรับใช้กับผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับผู้ประกอบการของทางบริษัท เพราะ SCG Grand คือ ผู้ผลิตที่มี “นวัตกรรมเป็นหัวใจ” เราสร้างสรรค์นวัตกรรม ORIGINAL เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่สวยงาม สร้างคุณค่าที่เหนือกว่า พร้อมมูลค่าที่ยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
TEL : 062-363-6145
Line ID : @oei0202j
เยี่ยมชมเว็บไซต์ : www.scggrand.com

https://youtube.com/watch?v=l-JZvk9U2Co%3Fstart%3D13%26wmode%3Dtransparent%26rel%3D0%26feature%3Doembed

https://www.youtube.com/embed/IOJwk8J9rTU?start=6&wmode=transparent&rel=0&feature=oembed
#นวัตกรรมไซนิกส์ #นวัตกรรมอาหารเสริม #นวัตกรรมเครื่องสำอาง #SCGGRAND #INNOVATIONHUB
#ศูนย์รวมนวัตกรรม #syrnix #SCGGRANDNEXT