วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2024 | 4 : 25 am
วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2024 | 4:25 am

นวัตกรรมไทย ลดคาร์บอน “เจริญชัยหม้อแปลง” ดังไกลทั่วโลกวสท.มอบรางวัลวิศวกรรมดีเด่นของอาเซียน งาน AFEO ที่กัมพูชา

“วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ชู! “ประจักษ์ กิตติรัตนวิวัฒน์” รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด ผู้คิดค้น วิจัยหม้อแปลงใต้น้ำคาร์บอนต่ำ ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิให้เป็นศูนย์ “Net Zero Emission” ให้กับประเทศ รุด! มอบรางวัล ASEAN Outstanding Engineering Achievement Project Award และ ASEAN Outstanding Engineering Contribution Award การันตี ทำคุณประโยชน์ในงานด้านวิศวกรรมในระดับประเทศ ASEAN Federation of Engineering Organization (AFEO) ที่ ระเทศกัมพูชา”

คณะกรรมการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) มอบรางวัลอันทรงเกียรติ ASEAN Outstanding Engineering Achievement Project Award และ ASEAN Outstanding Engineering Contribution Award หรือ รางวัลโครงการความสำเร็จด้านวิศวกรรมดีเด่นของอาเซียน และรางวัลผลงานวิศวกรรมดีเด่นของอาเซียน แก่ นายประจักษ์ กิตติรัตนวิวัฒน์ สฟก 5732 สาขา ไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด ในโครงการบริหารจัดการหม้อแปลงคาร์บอนต่ำ และหม้อแปลงไฟฟ้าใต้น้ำคาร์บอนต่ำ ในงาน 40″ Conference of the ASEAN Federation of Engineering Organizations (CAFEO 40) ระหว่างวันที่ 5 – 7 ชันวาคม 2565 ประเทศกัมพูชา

ที่ผ่านมา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ซึ่งมี ดร.ธเนศ วีระศิริ เป็นนายกฯ ได้เข้าร่วมกลุ่มประเทศสมาชิก ASEAN Federation of Engineering Organization (AFEO) ได้แก่ ไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย บรูไน มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ รวมทั้งประเทศอื่น ๆ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย จีน ฯลฯ โดยจะมีการประชุมร่วมกันทุกปี และในปี 2565 นี้ ได้จัดงาน 40″ Conference of the ASEAN Federation of Engineering Organizations (CAFEO 40) ขึ้นที่ประเทศกัมพูชา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านงานวิศวกรรมในภูมิภาคอาเซียน และมีการมอบรางวัล AFEO Awards 2022 ให้กับวิศวกรที่ทำคุณประโยชน์ในงานด้านวิศวกรรมในระดับประเทศ มาอย่างต่อเนื่องในการนี้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และในครั้งนี้ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้พิจารณาให้นายประจักษ์ กิตติรัตนาวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด ที่เป็นผู้คิดค้นนวัตกรรมหม้อแปลงไฟฟ้าใต้น้ำคาร์บอนต่ำ ที่สามารถประหยัดพลังงาน ลดคาร์บอน ลดเรือนกระจก 11.5% รับรางวัล ASEAN Outstanding Engineering Achievement Project Award และ ASEAN Outstanding Engineering Contribution Award รับรางวัลอันทรงเกียรติดังกล่าว

นายประจักษ์ กิตติรัตนวิวัฒน์ สฟก 5732 สาขา ไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด กล่าวว่า ในนาม บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด ขอขอบคุณ คณะกรรมการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นอย่างมาก ที่ได้ทำการพิจารณา ตนและบริษัทฯ ให้ได้รับรางวัล ASEAN Outstanding Engineering Achievement Project Award และ ASEAN Outstanding Engineering Contribution Award ประจำปี 2565 ที่ผ่านมา ตนและบริษัทฯ พร้อมทั้ง ได้ทุ่มเทความรู้ความสามารถในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ทันสมัย โดยเฉพาะหม้อแปลงไฟฟ้าใต้น้ำคาร์บอนต่ำ ที่สามารถลดพลังงาน และลดคาร์บอน ได้ 11.5% โดยหม้อแปลงใต้น้ำคาร์บอนต่ำเป็นนวัตกรรมไทยอันทันสมัย ที่แรกของโลก ลดก๊าซเรือนกระจกได้ 69.746 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ที่สามารถช่วยให้ประเทศไทยสู่เป้าหมาย ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิให้เป็นศูนย์ “Net Zero Emission” เสมือนปลูกป่าในเมือง 105,263,158 ไร่