วันศุกร์, 21 มิถุนายน 2024 | 6 : 27 pm
วันศุกร์, 21 มิถุนายน 2024 | 6:27 pm

คณะผู้บริหารและข้าราชการของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

วันเสาร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๘.๐๐ น.

คณะผู้บริหารและข้าราชการ
ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์