วันพุธ, 26 มิถุนายน 2024 | 4 : 50 am
วันพุธ, 26 มิถุนายน 2024 | 4:50 am

‘ไทยเมดิคอลโกลฟ’ ร่วมพัฒนา พื้นที่ ศก.พิเศษภาคอีสาน จับมือ ‘ดาวเรือง กรุ๊ป’ ลงทุนธุรกิจดิวตี้ฟรี ใน สปป.ลาว

นายคำพัน อันลาวัน เอกอัครรัฐทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย
ให้เกียรติกล่าวแสดงความยินดีในฐานะตัวแทนและเป็นสักขีพยานฝั่งลาว ขณะที่ นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ให้เกียรติกล่าวแสดงความยินดีในฐานะตัวแทนและเป็นสักขีพยานฝั่งไทย ในความร่วมมือระหว่าง บริษัท ไทยเมดิคอลโกลฟ จำกัด (ประเทศไทย) โดย นายแพทย์บุญ วนาสิน ประธานกรรมการบริษัท ไทยเมดิคอลโกลฟ จำกัด ซึ่งได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการร่วมลงทุนธุรกิจ ดิวตี้ฟรี ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กับ บริษัท ดาวเรือง กรุ๊ป จำกัด โดยนางเหลื้อง ลิดดัง ประธานกรรมการบริษัท ดาวเรือง กรุ๊ป จำกัด ผู้ผลิตภัณฑ์กาแฟยี่ห้อดาว ณ
ณ ห้องประชุมนาคารา 3 โรงแรมรอยัลนาคารา จังหวัดหนองคาย

ซึ่งภายหลังตัวแทนและสักขีพยานของทั้งสองฝ่ายร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทั้ง 2 บริษัท ได้เดินทางเข้าชมพื้นที่เขตเศรษฐกิจการค้าชายแดน สะพานมิตรภาพลาว-ไทย โซนพื้นที่ประกอบธุรกิจร้านค้าปลอดภาษี สปป.ลาว ณ ปัจจุบัน และบริเวณสถานีขนส่งท่าบก ที่จะเกิดขึ้นแห่งใหม่ในอนาคต

ทั้งนี้การลงทุนในการร่วมทุนครั้งนี้มีมูลค่ามากกว่า 500 ล้านเหรียญสหรัฐ และจะครอบคลุมไปถึงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน และภูมิภาคอาเซียน ซึ่งปัจจุบันระบบโลจิสติกส์ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีการพัฒนาศักยภาพไปอย่างรวดเร็วขณะเดียวกันสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยังได้ร่วมลงทุนกับประเทศเวียดนามในการพัฒนาท่าเรือน้ำลึก ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับประเทศในภูมิภาคอาเซียน และสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน https://youtu.be/OoCE3sM4R8U