วันศุกร์, 21 มิถุนายน 2024 | 6 : 41 pm
วันศุกร์, 21 มิถุนายน 2024 | 6:41 pm

การแข่งขันคณิตศาสตร์ด้วยเครื่องคิดเลขคาสิโอ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565“CASIO Math Competition 2022”

การแข่งขันคณิตศาสตร์ด้วยเครื่องคิดเลขคาสิโอ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565“CASIO Math Competition 2022”

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 ณ ห้อง Grand Hall 201-202 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร เข้าสู่การจัดงานครั้งที่ 3 แล้วกับการแข่งขันคณิตศาสตร์ด้วยเครื่องคิดเลขคาสิโอ “CASIO Math Competition 2022”ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของทางบริษัท คาสิโอ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ที่ส่งเสริมเด็กไทยให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านคณิตศาสตร์ให้เกิดประสิทธิผล สามารถนำไปใช้ต่อได้ในอนาคต คุณโยชิโนริ นากาจิม่า กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาสิโอ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “การแข่งขันคณิตศาสตร์ด้วยเครื่องคิดเลขคาสิโอในปีนี้ มุ่งหมายให้เด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้แสดงศักยภาพทางคณิตศาสตร์ควบคู่กับเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักเรียนให้มีความรู้การใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์สำหรับต่อยอดในระดับอุดมศึกษา และได้ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีมและเสริมสร้างความสามัคคี เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้นักเรียนได้ทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ทางคณิตศาสตร์ อีกทั้งช่วยส่งเสริมคุณครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา นำความรู้ที่ได้จากการอบรมครูไปถ่ายทอดลงสู่นักเรียนได้ด้วย ทางคาสิโอจึงมุ่งมั่นและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการแข่งขันให้กับเด็ก ๆ ในครั้งนี้ เป็นอย่างมากเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ความสามารถของตนเองอย่างแท้จริง” ในปีนี้ มีผู้เข้าร่วมแข่งขันระดับมัธยมศึกษารวม 191 คน ได้แก่ นักเรียนมัธยมต้น 88 คน และมัธยมปลาย 103 คน จากโรงเรียน 32 แห่ง จัดแบ่งเป็นทีม ทีมละ 2 คน โจทย์ที่ใช้ในการแข่งขันจัดสอบการแข่งขันในปีนี้มีความท้าทายกว่า 2 ปีที่ผ่านมา เพื่อให้ นักเรียนได้ใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์มากขึ้น โดยการแข่งขันแบ่งเป็น 2 รอบ คือ รอบที่ 1 เป็นข้อสอบแบบปรนัย จำนวน 40 ข้อ และรอบที่ 2 เป็นข้อสอบแบบอัตนัย จำนวน 30 ข้อ เพื่อได้ทีมผู้ชนะในแต่ละช่วงชั้น ระดับมัธยมต้นและปลาย โดยนักเรียนจะต้องใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์คาสิโอ fx-991EX Classwiz เป็นตัวช่วยในการทดสอบ โรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในครั้งนี้ในระดับมัธยมศึกษาต้น โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ได้แก่ เด็กชายธรรม์ณภพ เลิศบุญยพันธุ์ และเด็กหญิงชวัลญา เลาหเจริญสมบัติ กล่าวว่า “รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ในปีนี้ได้เข้าร่วมกิจกรรมการกับทาง Casio โดยได้ใช้เวลาในการเตรียมตัวฝึกซ้อมประมาณ 2 เดือน ได้ฝึกการใช้เครื่องคิดเลขทุกฟังก์ชัน พร้อมกับฝึกทดลองโจทย์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขัน ภูมิใจมากที่รับรางวัลในครั้งนี้ จะตั้งใจฝึกฝนและพัฒนาตัวเองให้มีโอกาสได้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งต่อๆไปอีกแน่นอน ” ส่วนรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้แก่ นายอาลิยาสุ​ อาเเว และ นายพงศกร ศรีมุงคุณ กล่าวว่า “ได้รับรางวัลชนะเลิศในพอได้รู้สึกดีใจมากครับ การเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ด้วยเครื่องคิดเลขคาสิโอเป็นอีกประสบการณ์ ที่ทำให้พวกเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องคิดเลขและได้ฝึกการทำงานเป็นทีม และยังสามารถนำไปต่อยอดในการเรียนได้ระดับอุดมศึกษา”