วันพฤหัสบดี, 30 พฤษภาคม 2024 | 7 : 05 am
วันพฤหัสบดี, 30 พฤษภาคม 2024 | 7:05 am

อบรมให้ความรู้บัญชีและภาษี

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 – สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนดิจิทัล ได้มีการจัดอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับบัญชีและภาษีให้กับกรรมการสมาคมฯ โดยมี คุณณิชชา ทองแก้วเกิด กรรมการผู้บริหารบริษัท สุทธิพจน์แอคเค้าท์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นวิทยากร และมีคุณกิตติพันธ์ ขันติศีลชัย นายกสมาคมช่างภาพ สื่อมวลชน ดิจิทัล ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม Cafe Amazon แจ้งวัฒนะ