วันพุธ, 24 เมษายน 2024 | 5 : 13 pm
วันพุธ, 24 เมษายน 2024 | 5:13 pm

กรมฝนหลวงฯ ปรับแผนรองรับสภาพอากาศ และความต้องการน้ำในแต่ละพื้นที่

วันที่ 5 เมษายน 2565 นายสำเริง แสงภู่วงค์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมาแม้จะมีฝนตกลงมาบ้างในหลาย ๆ พื้นที่ แต่พื้นที่การเกษตรหลายแห่งเริ่มมีความต้องการใช้น้ำมากขึ้น ประกอบกับปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่าง ๆ มีปริมาณน้ำน้อยอยู่ ซึ่งในช่วงฤดูร้อนนี้ ยังมีแนวโน้มของสถานการณ์การเกิดไฟป่า ปัญหาหมอกควัน และปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เกินเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน รวมทั้งแนวโน้มการเกิดพายุลูกเห็บในหลายพื้นที่ของประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยตอนบน กรมฝนหลวงฯ

จึงได้มีการปรับแผนปฏิบัติการฝนหลวงประจำเดือนเมษายน 2565 โดยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเพิ่มเติมจำนวน 3 หน่วยปฏิบัติการ ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.ลพบุรี อุบลราชธานี และจ.นครราชสีมา และจัดตั้งฐานเติมสารฝนหลวง จำนวน 4 ฐาน ได้แก่ ฐานเติมสารฝนหลวง จ.นครสวรรค์ ขอนแก่น บุรีรัมย์ และจ.ระยอง โดยในขณะนี้กรมฝนหลวงฯ มีหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จำนวนรวมทั้งสิ้น 11 หน่วยปฏิบัติการ กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้แผนการปฏิบัติการฝนหลวงสอดคล้องกับสถานการณ์ และครอบคลุมพื้นที่และความต้องการน้ำในทุกภูมิภาคของประเทศ ทั้งภาคการเกษตร การอุปโภค บริโภค รวมถึงการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเติมน้ำให้กับเขื่อนและอ่างเก็บน้ำให้มีปริมาณน้ำเพียงพอ

ขณะที่ด้านนายรังสรรค์ บุศย์เมือง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ กล่าวว่า จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงนี้บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังอ่อนลง อุณหภูมิจะเริ่มสูงขึ้นอีกครั้ง ส่วนลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยผลการปฏิบัติการฝนหลวงในช่วงวันที่ 28 มีนาคม – 3 เมษายน 2565 หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.เชียงใหม่ ได้ขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงยับยั้งและบรรเทาความรุนแรงจากพายุลูกเห็บ

ทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในพื้นที่ จ.ลำปาง จ.เชียงใหม่ และมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณพื้นที่ลุ่มรับเขื่อนแม่กวงอุดมธารา เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จ.เชียงใหม่ อ่างเก็บน้ำแม่ขาม อ่างเก็บน้ำแม่จาง จ.ลำปาง และหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.แพร่ ได้ขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวง ทำให้มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่ลุ่มรับเขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีฝนตกเล็กน้อยในพื้นที่การเกษตร จ.แพร่ และมีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่ลุ่มรับเขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์
อย่างไรก็ตาม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ทั้ง 11 หน่วยฯ จะยังคงติดตามสภาพอากาศเป็นประจำทุกวัน เพื่อช่วยเหลือในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้พี่น้องเกษตรกรและประชาชน สามารถขอรับบริการฝนหลวงและติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ที่ช่องทาง Facebook กรมฝนหลวงและการบินเกษตร Twitter Instagram Line Official Account TikTok : @drraa_pr และหมายเลขโทรศัพท์ 02-109-5100