วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2024 | 3 : 19 am
วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2024 | 3:19 am

สถานีตำรวจนครบาลบางยี่ขัน ประชุมความคืบหน้า ในโครงการ “Smart Safety Zone 4.0 ครั้งที่2


ล่าสุดวันที่19 มกราคม 2565 เวลา.13.30 น.ณ ห้องประชุมชั้น 3 สน.บางยี่ขัน พ.ต.อ.จารุวัตร สิงหศรีชัย ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางยี่ขัน พ.ต.ท.ฐิติวุธ ร่อนแก้ว รอง ผกก.ป.สน.บางยี่ขัน พ.ต.ท.ศุกพีระ สังข์ด้วงยา รอง ผกก.จร.สน.บางยี่ขัน ได้ขานรับนโยบายดังกล่าว ด้วยการเรียกประชุมหน่วยงานภาครัฐ , เอกชน


ตามนโยบายของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ภายใต้ภารกิจหลักในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศให้กับสังคม ประเทศชาติและประชาชนให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความสุขสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุข ทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเล็งความสำคัญในการป้องกัน อาชญากรรมในพื้นที่มาเป็นอันดับแรก โดยกำหนดให้สถานีตำรวจนครบาลและภูธรดำเนินการโครงการ Smart Safety Zone 4.0 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวม 100 สถานี เพื่อระดมกำลัง เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ และความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคมร่วมกันแก้ปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเกิดอาชญากรรมสูงสุด เป็นสัญลักษณ์ของพื้นที่ และเป็นพื้นที่สำคัญของทางเศรษฐกิจ