วันพุธ, 26 มิถุนายน 2024 | 4 : 05 am
วันพุธ, 26 มิถุนายน 2024 | 4:05 am

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดอบรมออนไลน์ทรานฟอร์มการท่องเที่ยว 2022

เมื่อเร็วๆนี้ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดอบรมออนไลน์ทรานฟอร์มการท่องเที่ยว 2022 หลักสูตรที่ 1-6 โดยมีผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยว หน่วยงานรัฐ เอกชน สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัย ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก

ลชการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการและสร้างเครือข่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน โดยทีมวิทยากรชั้นนำ ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญมากด้วยประสบการณ์
ติดตามเรื่องราวความรู้น่าสนใจ ติดต่อได้ที่ จากกรมการท่องเที่ยว www.dot.go.th