วันพุธ, 24 เมษายน 2024 | 5 : 21 pm
วันพุธ, 24 เมษายน 2024 | 5:21 pm

พันตรีประวีร์ จินดาวรรณ ได้รับเกียรติอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ

วันเสาร์ที่24 กุมภาพันธ์ 2567
พันตรีประวีร์ จินดาวรรณ ประธานเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคไทย ได้รับเกียรติอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุ เนื่องในการสาธยายพระไตรปิฏกและเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุ วันมาฆบูชา ณ ศาลากลางบ้านเกื้อสกุล

พลเอกธงชัย เกื้อสกุล นายกสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เรียนเชิญ พันตรี ประวีร์ จินดาวรรณ ประธานเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคไทย ร่วมการสาธยายพระไตรปิฏกและเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

พร้อมทั้งได้รับเกียรติอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ณ ศาลากลางบ้านเกื้อสกุล โดยมีคณะกรรมการสมาคมฯ,บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมสาธยายพระไตรปิฎกในครั้งนี้