วันพุธ, 19 มิถุนายน 2024 | 6 : 47 pm
วันพุธ, 19 มิถุนายน 2024 | 6:47 pm

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ จัดสรรสลากกินแบ่ง เพื่อช่วยเหลือคนพิการและผู้มีรายได้น้อย

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับการจัดสรรสลาก จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อดำเนินการจัดสรรช่วยเหลือคนพิการ และ ผู้มีรายได้น้อย นำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ในการเลี้ยงชีพและครอบครัว และยังเปิดโอกาสให้คนพิการและผู้มีรายได้น้อย เข้าถึงนโยบายของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ทำให้ทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกัน เพราะสิทธิ์ในการจำหน่ายสลากของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นของคนพิการและผู้มีรายได้น้อยเท่านั้น ไม่สามารถนำไปฝากขาย และจำหน่ายต่อ

หรือขายเกินราคา 80 บาท ตามที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ และมีจุดจำหน่ายที่ชัดเจน
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จึงเปิดให้คนพิการและผู้มีรายได้น้อย มาลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิ์ด้วยตนเอง โดยเปิดให้มาลงทะเบียน ในวันที่ 2-5 มกราคม 2567 และวันที่ 8-11 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. เท่านั้น