วันพฤหัสบดี, 30 พฤษภาคม 2024 | 7 : 09 am
วันพฤหัสบดี, 30 พฤษภาคม 2024 | 7:09 am

การเสวนา “ความท้าทาย ความเป็นไปได้ และโอกาสของ ChatGPT สัญชาติไทย”

ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เนคเทค สวทช. ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหลังการเสวนา “ความท้าทาย ความเป็นไปได้ และโอกาสของ ChatGPT สัญชาติไทย”พร้อมเปิดตัวแนะนำ OpenThaiGPT
ในวันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 13.00 -15.30 น ณ ห้องแถลงข่าว (ชั้น 1)
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพ

จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนา ChatGPT สัญชาติไทย ภายใต้ชื่อ OpenThaiGPTรวมถึงเป็นกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือไปยังกลุ่มผู้ประกอบการ นักพัฒนา และผู้ที่สนใจทั่วไป ได้เข้ามาใช้ประโยชน์จาก OpenThaiGPT เพื่อสร้างการใช้งาน หรือบริการใหม่ๆ จากการใช้ปัญญาประดิษฐ์